Sinopsis Kursus – Diploma Perikanan


Diploma Perikanan

KURSUS TERAS PROGRAM'S


FIS 2001 : PERIKANAN SAINS Saya
Jam Kredit : 4 (3 + 1)


Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada bidang sains perikanan yang merangkumi perikanan tangkapan dan akuakultur. Kursus ini juga mendedahkan kepelbagaian sumber perikanan dan habitat mereka, peralatan menangkap ikan dan kaedah perikanan tangkapan serta sistem ternakan ikan dan kaedah. Ia juga menjelaskan kaedah pengurusan perikanan yang biasa diamalkan dan juga kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan perikanan.

AQU 2201 : IKAN PEMAKANAN Saya
Jam Kredit : 4 (3 + 1)

Kursus ini menjelaskan kepada pelajar tentang hubungan antara struktur mulut dan tabiat pemakanan ikan. Ia juga akan menerangkan rantai makanan termasuk makanan semula jadi dan tahap tropika. Kursus ini juga akan menerangkan prinsip-prinsip asas pemakanan, klasifikasi, keperluan dan fungsi nutrien untuk ikan termasuk penyakit berkaitan pemakanan. Perumusan, pemprosesan dan penyimpanan makanan ikan dan amalan pemakanan yang baik juga akan dibincangkan.

AQU 2202 : AIR DAN KUALITI PENGURUSAN TANAH
Jam Kredit : 3 (2 + 1)


Kursus ini mendedahkan pelajar mengenai air dan tanah pengurusan kualiti untuk akuakultur. Kursus ini akan menerangkan kandungan air dan hubungan mereka dengan kualiti air. Konsep asas dalam analisis kualiti air; pentitratan, ekstrak pelarut, spektrofotometri, spektroskopi penyerapan atom dan kuar mudah alih dan sensor seperti meter pH, SCT meter, hydolab dan surat cara lain yang berkaitan juga akan dilindungi. Kursus ini juga akan memberi penekanan kepada pengelasan tanah dan kesesuaiannya untuk akuakultur serta air dan tanah rawatan walaupun kaedah rawatan fizikal dan kimia.

AQU 2301 : KESIHATAN IKAN
Jam Kredit : 4 (3 + 1)


Kursus ini memberi pengenalan tentang kesihatan ikan dan membincangkan faktor-faktor tekanan yang boleh mempengaruhi kesihatan ikan. Ia juga akan memberikan pengenalan kepada ektoparasit lazim dan endoparasites, bakteria dan kulat yang menjangkiti ikan berbudaya. Ikan penyakit pemantauan, kaedah diagnosis, penyerahan untuk diagnosis dan rawatan ikan kaedah juga akan dibincangkan dalam kursus ini.

FIS 2002 : PERIKANAN TEKNOLOGI INSTRUMENTASI
Jam Kredit : 3 (2 + 1)


Kursus ini memberi pengenalan dan pendedahan kepada jenis alat-alat dan teknik yang digunakan dalam bidang perikanan. Ia meliputi peralatan untuk penghantaran, menangkap ikan dan makanan laut keselamatan (perikanan). Pelajar juga akan didedahkan kepada teknik-teknik dan pengendalian peralatan makmal yang digunakan dalam analisis pengurusan sumber perikanan, seperti kualiti air, kesihatan ikan dan genetik.

FIS 2003 : PERIKANAN APPLIED Statistik
Jam Kredit : 3 (3 + 0)


Kursus ini menjelaskan penggunaan statistik dalam eksperimen rekabentuk biasanya digunakan dalam bidang perikanan. Pelajar terkena kebanyakan subjek yang ingin Statistik NUMBER OF pengiraan, mod, sederhana, perbezaan, julat dan lain-lain menggunakan kalkulator dan komputer. Menawarkan cara untuk mengkaji data juga akan diajar. Pelbagai peperiksaan penting perbandingan itu ujian t, ujian z, ANOVA, korelasi dan regresi juga diajar. Pada akhir kursus ini, pelajar akan mempelajari penggunaan setiap ujian untuk rekabentuk yang berbeza dan mampu mentafsir keputusan data masing-masing.

FIS 2004 : APLIKASI KOMPUTER DALAM PERIKANAN
Jam Kredit : 3 (2+ 1)


Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada teknologi digital asas yang meliputi teknologi terkini perkakasan dan perisian. Kursus ini juga memberi pengetahuan tentang pakej perisian dan aplikasi mereka dalam menyelesaikan masalah terutamanya dalam bidang perikanan.

FIS 2101 : IKAN BIOLOGI
Jam Kredit : 4 (3 + 1)


Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada biologi, ekologi dan evolusi ikan. Ikan yang moden dan habitat semula jadi mereka juga akan diterangkan. Kursus ini juga membincangkan beberapa aspek utama ikan dari segi morfologi dan anatomi mereka, kepelbagaian, fungsi dan penyesuaian serta sistematik dan evolusi. Kumpulan utama ikan di Malaysia akan diberi penekanan. Selain daripada, ekologi geografi binatang dan ikan jemaah ekosistem akuatik utama juga akan dibincangkan.

FIS 2102 : BIOLOGI AKUATIK invertebrat Saya
Jam Kredit : 3 (2 + 1)


Kursus ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan aspek biologi asas invertebrata dalam persekitaran akuatik. Beberapa aspek termasuk sistematik dan evolusi, ciri-ciri morfologi, sejarah hidup, pemakanan dan pembiakan invertebrata akuatik secara komersial penting akan diberi penekanan. Ia juga menyediakan pandangan ringkas mengenai beberapa invertebrata yang lebih rendah dari segi kitaran hidup mereka, struktur locomotory, tingkah laku makan dan nilai-nilai komersial mereka.

FIS 2701 : PEMPROSESAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN
Jam Kredit : 4 (3 + 1)


Kursus ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas dalam pemprosesan dan pemasaran produk perikanan di kegunaan tertentu ikan bernilai rendah menjadi produk yang bernilai. Pelajar akan mempelajari teknik-teknik untuk menyediakan daging ikan cincang, daging terlarut lesap atau surimi daripada ikan segar serta membuat pelbagai perikanan produk seperti bebola ikan, fishcrackers, nugget dan burger. Teknik untuk memelihara ikan seperti pengasinan, pengeringan, pengetinan, pembekuan dan penyejukan juga akan diberi penekanan. Selain daripada, teknik pemprosesan, penyimpanan, pengendalian dan pembungkusan juga akan dibincangkan. Pada akhir kursus ini, isu-isu yang berkaitan dengan langkah-langkah kawalan dan keselamatan kualiti serta strategi pemasaran yang akan dibincangkan.

FIS 2801 : PERIKANAN KEUSAHAWANAN
Jam Kredit : 4 (4 + 0)


Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang pengetahuan dalam bidang keusahawanan.Ianya juga memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan pengetahuan yang diperolehi daripada masing.Kursus bidang masing-masing juga bertujuan untuk memberi panduan kepada pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang keusahawanan sebagai pilihan kerjaya dalam masa depan.

FIS 2602 : PENGURUSAN SUMBER PERIKANAN
Jam Kredit : 3 (3 + 0)


Kursus ini memberi pengenalan kepada pengurusan sumber perikanan. Ia memperkenalkan pelajar kepada prinsip-prinsip, teori dan amalan dalam pengurusan sumber perikanan, amalan penangkapan ikan dan teknik eksploitasi sumber lestari, dasar-dasar dan peraturan-peraturan dan undang-undang yang digunakan dalam pengurusan sumber perikanan. Pelajar akan mendapat pemahaman asas tentang langkah-langkah pemuliharaan dan pengurusan sumber perikanan. Kursus ini juga membincangkan strategi eksploitasi sumber perikanan yang mampan diamalkan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

FIS 2992 : LATIHAN INDUSTRI
Jam Kredit : 12 (0+12)


Pelajar dikehendaki untuk menjalani latihan industri 12 minggu di agensi-agensi kerajaan atau swasta terpilih. Semasa internship, pelajar akan diselia oleh kedua-dua penyelaras kursus dan penyelia dari agensi-agensi. Program latihan adalah berdasarkan kepada persetujuan di antara kedua-dua pihak. Pelajar dikehendaki mematuhi peraturan dan arahan yang diberikan oleh agensi-agensi. Selepas internship, pelajar dikehendaki menyediakan dan mengemukakan laporan lengkap untuk penilaian.

KURSUS PILIHAN UNIVERSITI


 

FIS 2201 : PERIKANAN EKOSISTEM
Jam Kredit : 3 (2+1)


Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada prinsip dan konsep pengurusan sumber perikanan berasaskan ekosistem. Aspek seperti biosfera, ekosistem dan juga interaksi antara biotik dan abiotics komponen dalam perikanan utama ekosistem akan dibincangkan. Selain daripada, konsep aliran tenaga dan produktiviti dalam ekosistem perikanan akan diterangkan. Kepentingan ekologi habitat dan kesan pencemaran kepada keseimbangan ekosistem juga akan dibincangkan. Struktur dan analisis biologi dalam pengeluaran perikanan juga akan diperkenalkan kepada pelajar-pelajar. Pada akhir kursus ini, pelbagai aspek pengurusan ekosistem perikanan ke arah perikanan mampan akan diberi penekanan.

FIS 2401 : PERIKANAN RECREATIONAL Saya
Jam Kredit : 3 (2 + 1)


Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada kepentingan perikanan rekreasi sebagai salah satu alternatif dalam pengurusan sumber perikanan. Pelajar akan didedahkan kepada konsep pengurusan perikanan rekreasi serta teknik dan masalah yang berkaitan dengan perikanan ini. Pelajar juga akan mempelajari ciri-ciri unik perikanan rekreasi berbanding dengan lain-lain jenis perikanan. Pengurusan kolam menangkap ikan komersial dan teknik dalam pengeluaran umpan untuk memancing akan dibincangkan di akhir kursus ini.

FIS 2601 : IKAN PENDUDUK DYNAMIC Saya
Jam Kredit : 3 (3 + 0)


Kursus ini menyediakan pelajar dengan konsep dan elemen-elemen asas populasi ikan dinamik teori. Ia juga membincangkan tentang undang-undang asas dinamik populasi, prinsip biologi dinamik populasi ikan, kaedah asas dan prinsip-prinsip ramalan, trend perubahan dalam struktur penduduk, taburan panjang frekuensi dan penggunaan data untuk menganggarkan umur, parameter pertumbuhan, kematian dan pengambilan corak populasi ikan. Selain daripada, pemilihan peralatan menangkap ikan dan pengukuran kematangan seks, kesuburan, indeks gonadosomatic dan juga jumlah dan semula jadi kematian juga akan diberi penekanan. Kesan perikanan tangkapan dan prinsip-prinsip produktiviti populasi ikan akan dibincangkan di akhir kursus ini.

AQU 2001 : PRINSIP AKUAKULTUR
Jam Kredit : 3 (2 + 1)


Kursus ini memberi pengenalan tentang sejarah dan akuakultur pembangunan. Ia terdiri daripada perbezaan antara amalan akuakultur, prinsip biologi dan ekonomi dalam akuakultur, keperluan dan fizikal-kimia air, budaya makanan hidup, pembiakan biologi dan teknik dalam ikan dan shrim (pembiakan semulajadi dan pembiakan yang disebabkan). Kursus ini juga meliputi penyediaan kolam induk dan pengurusan, nurseri dan pengeluaran, pembungkusan dan pengangkutan anak ikan.

AQU 2501 : SISTEM AKUAKULTUR DAN DESIGN Saya
Jam Kredit : 3 (2 + 1)


Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada pelbagai jenis dan konsep akuakultur sistem reka bentuk yang merangkumi ternakan kolam, sangkar, raceways, kereta kebal dan penetasan. Sistem pertanian bersepadu, sistem peredaran akuakultur, sistem kultur makanan hidup dan akuakultur sistem sokongan juga akan dibincangkan dalam kursus ini. Pelajar akan didedahkan kepada prosedur pelaksanaan projek akuakultur bermula dari laman web pilihan reka bentuk yang sesuai dan pemilihan sistem budaya.

FIS 2103 : PENGENALAN KEPADA BIOTEKNOLOGI PERIKANAN
Jam Kredit : 3 (2 + 1)


Kursus ini memberikan pengenalan kepada bidang bioteknologi meliputi prinsip-prinsip bioteknologi dan perkembangan bioteknologi dalam bidang perikanan. Kursus ini menerangkan tentang aplikasi bioteknologi dalam pengkelasan taksonomi, kajian populasi dan pengurusan sumber perikanan. Ia juga menerangkan mengenai aplikasi bioteknologi dalam pengenalpastian kompaun bioaktif daripada organisma akuatik. Kursus ini juga membincangkan tentang isu-isu semasa dan perkembangan terkini dalam bioteknologi perikanan.

AQU2203 : TEKNIK PEMBIAKBAKAAN IKAN
Jam Kredit : 3 (2 + 1)


Kursus ini memberikan pengetahuan mengenai teknik-teknik utama dalam pembiakbakaan ikan yang terdiri daripada penghibridan, kacukan silang dan penghasilan monoseks. Ia menerangkan dengan terperinci setiap teknik pembiakan dan kaedah untuk melaksanakan pembiakan tersebut serta kaedah untuk menilai kejayaan setiap teknik pembiakan yang dilakukan. Ia juga menerangkan tentang kepentingan dan aplikasi setiap teknik pembiakan di dalam akuakultur serta membincangkan perkembangan terkini di dalam teknik pembiakan ikan.

FIS 2104 : PERIKANAN MIKROBIOLOGI
Jam Kredit : 3 (2 + 1)


Kursus ini membincangkan skop dan sejarah mikrobiologi, serta penggunaan mikroskop dalam memerhatikan kepelbagaian struktur dan fungsi sel prokariot dan eukariot. Kursus ini memberi tumpuan kepada mikroorganisma dalam persekitaran akuatik, interaksi antara mikroorganisma dan hidupan akuatik, penyakit dan kaedah untuk mengawal mikroorganisma bawaan air menggunakan bahan kimia, enapcemar fizikal dan rawatan air sisa. Kaedah pengkulturan dan pengasingan mikroorganisma menggunakan teknik aseptik dalam makmal ditekankan.

MNS 2201 : PRINSIP OCEANIC DAN NAVIGATION
Jam Kredit : 3 (2 + 1)


Kursus ini menjelaskan tali, kabel dan kemahiran untuk membuat sebuah bungkusan, 'Sambat’ dan pendawaian. Membuat pengiraan kepada kekuatan tali untuk menambat barangan. Membezakan jenis kapal, enjin, reka bentuk dan fungsi kapal. Proses berlabuh, menghantar dan menerima kod Morse menggunakan audio dan visual. Membaca dan mengenal pasti abjad bendera untuk komunikasi visual.

KURSUS TERAS UNIVERSITI


BBB2000 : BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI 1
Jam Kredit : 3


Kursus ini dirancang untuk pelajar dengan terhad penguasaan bahasa Inggeris. Ia menyediakan pelajar dengan pelbagai situasi kehidupan sebenar yang membolehkan mereka berkomunikasi pemikiran mereka, pendapat, perasaan dan pertanyaan. Pelbagai petikan bacaan dan dialog digunakan untuk meningkatkan input bahasa pelajar manakala banyak kerja-kerja bertulis yang diberikan untuk meningkatkan output bahasa mereka. Struktur tatabahasa yang berkaitan termasuk penggunaan yang betul struktur ayat dan perbendaharaan kata dibentangkan secara sistematik dan diamalkan sepanjang kursus.

CSC2100 : SISTEM KOMPUTER DAN APLIKASI
Jam Kredit : 3


Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada teknologi digital asas yang meliputi teknologi terkini perkakasan dan perisian. Kursus ini juga memberi pengetahuan tentang pakej perisian dan aplikasi mereka dalam penyelesaian masalah.

COM2100 : PENULISAN DAN PENYAMPAIAN UCAPAN
Jam Kredit : 3


Kursus ini bertujuan untuk melatih para pelajar mempersiapkan diri dengan kemahiran menyediakan dan menyampaikan pengucapan awam. Kursus ini merupakan satu pengenalan kepada prinsip-prinsip pengucapan awam, penyelidikan dan pencarian bahan ucapan serta penyediaan ucapan. Ia juga merangkumi jenis-jenis ucapan seperti ucapan tanpa diduga, ucapan bermaklumat, taklimat, ucapan memujuk dan ucapan di dalam krisis. Pelajar juga didedahkan kepada pelbagai kemahiran seperti latihan memberi taklimat, menyampaikan ucapan dan mengkritik ucapan. Selain itu, para pelajar juga diajar penggunaan vokal dan komponen bukan verbal di dalam pengucapan. Penekanan juga diberikan kepada kemahiran mendengar, etika dan kredibiliti.

NCC2002 : KENEGARAAN MALAYSIA
Jam Kredit : 3


Kursus ini menekankan pengajian tentang hal-ehwal negara Malaysia. Ia bermula dengan latar belakang sejarah awal negara sehingga penubuhan persekutuan Malaysia. Ia juga membincangkan beberapa aspek berkaitan sistem dan struktur pentadbiran di Malaysia termasuklah sistem demokrasi berparlimen, Perlembagaan Malaysia dan Rukun Negara sebagai ideologi kebangsaan. Dasar-dasar utama negara seperti Dasar Pembangunan Negara, Dasar Luar Negara dan Wawasan 2020 juga turut dibincangkan.

NCC2000 : TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA
Jam Kredit : 2


Kursus ini bermula dengan pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, China, India dan Islam) dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia. Kursus ini turut membincangkan isu-isu kontemporari Tamadun Islam, Tamadun Asia dan juga Islam Hadhari serta pendekatannya dalam proses pembangunan negara.

NCC2001 : HUBUNGAN ETNIK
Jam Kredit : 2


Kursus ini memfokuskan perbincangan berkenaan konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti sejarah dan perkembangan hubungan etnik di Malaysia. Ia bertujuan mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu menurut acuan Malaysia dan hubung jalin antara wilayah ASEAN. Di akhir kursus, pelajar dapat memahami dan menangani cabaran global dalam hubungan budaya dan etnik di Malaysia.