Sarjana Sains – Program secara Penyelidikan


Sarjana Sains – Program secara Penyelidikan


Sarjana Sains (Program secara Penyelidikan) menekankan kebanyakannya pada penyelidikan sebagai keperluan utama untuk mencapai darjah. Walaupun tidak ada bilangan tertentu kredit yang diperlukan untuk pengijazahan, pelajar dikehendaki untuk mendaftar beberapa kursus untuk mengukuhkan asas pengetahuan mereka. Mereka juga dikehendaki untuk mengambil bahagian dalam perbincangan akademik dan pembentangan seminar. Pada akhir program ini, mereka dikehendaki mengemukakan tesis untuk Jawatankuasa Peperiksaan Tesis sebagai sumbangan penting pengetahuan yang menguasai dalam bidang yang dipilih.

1.Bidang pengajian

Akuakultur

Pengkhususan

1. Sarjana Sains Akuakultur (Genetik dan Pembiakan)
2. Sarjana Sains Akuakultur (Akuakultur Bioteknologi
3. Sarjana Sains Akuakultur (Pemakanan Akuakultur)
4. Sarjana Sains Akuakultur (Akuakultur Kesihatan)
5. Sarjana Sains Akuakultur (Sistem Akuakultur dan Teknologi)
6. Sarjana Sains Akuakultur (Teknologi Penetasan)
7. Sarjana Sains Akuakultur (Kejuruteraan Akuakultur)

2.Bidang pengajian

Perikanan

Pengkhususan

1. Sarjana Sains Perikanan (Ilmu pengetahuan mengenai ikan dan Perikanan Systems)
2. Sarjana Sains Perikanan (Ikan Penduduk Dinamik)
3. Sarjana Sains Perikanan (Perikanan Lepas Tuai)
4. Sarjana Sains Perikanan (Teknologi Memancing)
5. Sarjana Sains Perikanan (Bioteknologi Perikanan)
6. Sarjana Sains Perikanan (Perikanan Darat)
7. Sarjana Sains Perikanan (Perikanan Oseanografi)
8. Sarjana Sains Perikanan (Kesihatan Ikan)
9. Sarjana Sains Perikanan (Pemuliharaan Perikanan dan Pengurusan)
10. Sarjana Sains Perikanan (Ekologi Perikanan)
11. Sarjana Sains Perikanan (Biostatistik Perikanan)
12. Sarjana Sains Perikanan (Ekologi Molekul dan Genetik Ikan)
13. Sarjana Sains Perikanan (Perikanan Mikrobiologi)
14. Sarjana Sains Perikanan (Fisiologi Ikan)
15. Sarjana Sains Perikanan (Ekonomi Perikanan)