doktor Falsafah – Program secara Penyelidikan


doktor Falsafah


doktor Falsafah (Program secara Penyelidikan) menekankan kebanyakannya pada penyelidikan sebagai keperluan utama untuk mencapai darjah. Walaupun tidak ada bilangan tertentu kredit yang diperlukan untuk pengijazahan, pelajar dikehendaki untuk mendaftar beberapa kursus untuk mengukuhkan asas pengetahuan mereka. Mereka juga dikehendaki untuk mengambil bahagian dalam perbincangan akademik dan pembentangan seminar. Pada akhir program ini, mereka dikehendaki mengemukakan tesis untuk Jawatankuasa Peperiksaan Tesis sebagai sumbangan penting pengetahuan yang menguasai dalam bidang yang dipilih.

1.Bidang pengajian

Akuakultur Sains

Pengkhususan

1. Doktor Falsafah Akuakultur (Genetik dan Pembiakan)
2. Doktor Falsafah Akuakultur (Akuakultur Bioteknologi
3. Doktor Falsafah Akuakultur (Pemakanan Akuakultur)
4. Doktor Falsafah Akuakultur (Akuakultur Kesihatan)
5. Doktor Falsafah Akuakultur (Sistem Akuakultur dan Teknologi)
6. Doktor Falsafah Akuakultur (Teknologi Penetasan)
7. Doktor Falsafah Akuakultur (Kejuruteraan Akuakultur)


2.Bidang pengajian

Sains Perikanan

Pengkhususan

1. Doktor Falsafah Perikanan (Ilmu pengetahuan mengenai ikan dan Perikanan Systems)
2. doktor Falsafah (Ikan Penduduk Dinamik)
3. doktor Falsafah (Perikanan Lepas Tuai)
4. Doktor Falsafah Perikanan (Teknologi Memancing)
5. Doktor Falsafah Perikanan (Bioteknologi Perikanan)
6. Doktor Falsafah Perikanan (Perikanan Darat)
7. Doktor Falsafah Perikanan (Perikanan Oseanografi)
8. Doktor Falsafah Perikanan (Kesihatan Ikan)
9. Doktor Falsafah Perikanan (Pemuliharaan Perikanan dan Pengurusan)
10. Doktor Falsafah Perikanan (Ekologi Perikanan)
11. Doktor Falsafah Perikanan (Biostatistik Perikanan)
12. Doktor Falsafah Perikanan (Ekologi Molekul dan Genetik Ikan)
13. Doktor Falsafah Perikanan (Perikanan Mikrobiologi)
14. Doktor Falsafah Perikanan (Fisiologi Ikan)
15. Doktor Falsafah Perikanan (Ekonomi Perikanan)